Проект наименование и описание: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19
Резултат: Постигане на положителен ефект и преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.077-0248-C01

Бенефициент: "ЛОГИСТИК БГ" ООД

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 01.02.2021 г.
Край: 01.05.2021 г.


Администрация

Разполагаме с персонал от 100 клалифицирани служителя, включително 10 търговски представителя.